Hotel advisory portfolio

Rynek hotelowy w Polsce w ostatnim czasie rozwija się dynamicznie. Bardzo dobra sytuacja gospodarcza kraju i bogacenie się społeczeństwa wpływają również korzystnie na wzrost turystyki lokalnej i zagranicznej oraz napędzają rozwój sektora hotelowego. Ta sytuacja rynkowa wymaga zwiększenia konkurencyjności. Aby osiągnąć sukces, nieruchomość musi być kojarzona z jakością. Naszą rolą jest wspieranie klientów profesjonalnymi usługami doradztwa technicznego, ukierunkowanymi na utrzymanie najwyższego poziomu jakości aktywów hotelowych.

Doradcy Avison Young zapewnią pełną kontrolę nad technicznymi aspektami inwestycji hotelowej. Nasze wsparcie polega na przeprowadzaniu technicznego due diligence obiektu, na zarządzaniu projektem, w tym również projektem budowy oraz remontu, monitorowaniu budżetu CAPEX / OPEX, kontroli obowiązujących procedur, przeprowadzaniu regularnych audytów technicznego stanu budynku, realizowaniu przetargów, koordynowaniu współpracy z operatorem, etc. podczas całego cyklu życia nieruchomości, od fazy przed otwarciem, przez oficjalne jej przejęcie i dojrzewanie inwestycyjne, aż po moment sprzedaży.

Nagrody, jakimi docenił nas rynek: Hotel Advisory Firm of the Year 2017