Mazovia Plaza
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Klient: M7
  • Rozmiar: 4 700 mkw
  • Rodzaj Projektu: budynek biurowy
  • Rodzaj Usługi: technical due diligence

Usługi:

  • Inspekcja nieruchomości, zbadanie stanu technicznego budynku, instalacji i systemów.
  • Przegląd dostępnej dokumentacji technicznej.
  • Sprawdzanie historycznego harmonogramu napraw w stosunku do istniejącej sytuacji.
  • Identyfikacja wszelkich niedociągnięć w strukturze budowlanej i / lub wyposażeniu technicznym oraz ocena przekroczenia CAPEX.
  • Oszacowanie kosztów na potrzeby ubezpieczenia.