ESG i Wellness

Wartość dla klientów i społeczności

Wierzymy, że nieruchomości komercyjne mogą wywierać korzystny wpływ na życie ludzi. Dlatego też, jako globalna firma doradcza, pragniemy tworzyć realną wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową w oparciu o ludzi i dla ludzi.

Czynniki Środowiskowe, Odpowiedzialności Społecznej i Ładu Korporacyjnego (ESG) mają kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki prowadzimy konsultacje z naszymi klientami, jak zarządzamy własnymi działaniami, jak zachowujemy się w miejscu pracy oraz jakie mamy podejście do działalności charytatywnej. Działania w zakresie ESG i Wellness w Avison Young są prowadzone poprzez połączenie pracy specjalistów, poprzez szkolenia i świadczenie wsparcia online, a także poprzez działania grupy Global Citizenship Affinity Group, która wdraża najlepsze działania i programy.

Wspieramy tworzenie zdrowych, funkcjonalnych i efektywnych przestrzeni i miejsc, które przynoszą korzyści dla biznesu, środowiska i społeczności. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

“W naszej firmie człowiek i jego potrzeby są punktem wyjścia dla wszystkich naszych działań. Nieustannie doskonalimy się w takich działaniach, które pomogą jeszcze lepiej realizować cele naszych klientów. A dzięki świadomym strategiom ESG i Wellness możemy nie tylko świadczyć lepsze usługi dla naszych klientów, ale również przyczynić się choć w pewnym stopniu do zmniejszenia niektórych problemów naszego świata.” – Mark Rose, Chair and CEO.

Działamy według światowych standardów

Rzetelność i odpowiedzialność naszej firmy są dla nas priorytetowe. Dlatego korzystamy z powszechnie przyjętych wytycznych, takich jak uchwalone przez ONZ Sustainable Development Goals (SDG), Principles for Responsible Investment (PRI) czy też zaleceń Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) opracowane przez ONZ to ogólnoświatowa strategia budowania lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Strategia ta opisuje główne globalne wyzwania, jakie stoją przed ludzkością, w tym m.in. kwestie nierówności społecznych czy zmiany klimatyczne. Spośród przedstawionych celów wybraliśmy osiem, w realizację których możemy wnieść największy wkład.

Środowisko

Avison Young od dawna realizuje programy ograniczania zużycia energii, wody i wytwarzania odpadów. W odpowiedzi na globalne zagrożenie klimatyczne, do 2030 roku ograniczymy do zera emisję dwutlenku węgla w naszych budynkach w Wielkiej Brytanii, w ramach World Green Building Council's Net Zero Carbon Buildings Commitment. Dodatkowo, cały czas wdrażamy rozwiązania w zakresie energii odnawialnej w naszych oddziałach zlokalizowanych w obszarach, gdzie poziom emisji dwutlenku węgla jest bardzo wysoki.

Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w obchodach Dnia Ziemi, a także w lokalnych działaniach na rzecz ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Oddziały w Wielkiej Brytanii i w Niemczech kompensują część swojego rocznego śladu węglowego poprzez kampanie sadzenia drzew, w które angażują się zarówno pracownicy Avison Young jak i klienci. Z kolei oddział w Toronto jest zaangażowany wspólnie z Nature Conservancy of Canada i Ontario Forestry Association w realizację programu wsparcia dla Ameryki Północnej.

Informujemy o naszych działaniach na rzecz ochrony klimatu za pośrednictwem GRESB, Global Citizenship, a wkrótce także TCFD.

Odpowiedzialność społeczna

Avison Young oferuje swoim pracownikom pomoc w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego a także umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego. Nasz program mentoringowy, szkolenia w zakresie różnorodności i integracji społecznej, możliwość uczestniczenia w różnorodnych grupach wsparcia, mają na celu przyciągać i utrzymać utalentowane osoby, które wywodzą się z różnych środowisk i społeczności. A nasz Kodeks Etyczny i wypracowane procedury pomagają nam zarządzać firmą zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Ład korporacyjny

Zespoły planowania urbanistycznego Avison Young świadczą usługi doradcze w zakresie zrównoważonych strategii rozwoju zarówno dla deweloperów jak i dla władz państwowych. Nasz doroczny dAY of Giving to ukłon w stronę wolontariatu i działań lokalnych społeczności.

Dbamy o to, aby cele strategiczne naszych dostawców, związane z etyką, zrównoważonym rozwojem i akceptacją różnorodności, były zbieżne z naszymi. Staramy się coraz bardziej zmniejszać ilości wytwarzanych odpadów, równoważyć nasz ślad węglowy i wodny.

"ESG i Wellness są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek - dla nas i dla naszych klientów. Zaczynaliśmy od wykonywania pomiarów naszej działalności w zakresie ESG. Obecnie wdrażamy skuteczne rozwiązania ESG, a także doradzamy w tym zakresie naszym klientom. W tym celu powołaliśmy do istnienia globalną platformę ESG, z ambicjami na bycie bycie liderem w naszej branży, dzięki ciagłemu rozwojowi i wdrażaniu nowych inicjatyw.” – Amy Erixon, Executive Leadership, GRESB Reporting, Global Citizenship Affinity Group

Nasze działania na rzecz obniżenia emisji CO2

Aby wpłynąć korzystnie na krótko- i długoterminowe zmiany klimatyczne, należy zintensyfikować działania. Znaczny procent emisji gazów cieplarnianych (GHG) generowanych w budynkach mieszkalnych i komercyjnych na całym świecie może zostać ograniczony. Dlatego to właśnie nasza branża, poprzez swoje działania, ma okazję wyświadczyć znaczne korzyści dla środowiska. Nadszedł czas na podjęcie działań, które przyczynią się do zbudowania lepszego jutra.

Avison Young popiera Porozumienie Paryskie, międzynarodowy traktat, przyjęty w 2015 roku, mający na celu ograniczenie globalnego ocieplenia. Podejmujemy kroki, aby ograniczyć udział naszej firmy w wytwarzaniu gazów cieplarnianych oraz doradzamy w tym zakresie naszym klientom i najemcom. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do realizacji założeń Porozumienia, które łączy kraje we wspólnej walce ze zmianami klimatycznymi i ich skutkami.

Jako firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, zawsze mamy na względzie nasze bliższe i dalsze otoczenie. Dlatego wspieramy również rozwiązania typu Nature-based Solutions (NbS), które koncentrują się na ochronie ekosystemów, zarządzaniu nimi i przywracaniu ich, gdy to niezbędne. Planujemy wdrożyć rozwiązania NbS w różnorodnych obszarach naszego działania.

Nasze ostatnie wyniki:

View the 2022 Avison Young Impact Report

Zobacz raport Avison Young ESG 2021

Zobacz raport Avison Young Global Citizenship Report 2020

Zobacz raport Avison Young Global Citizenship Report 2019

Zobacz raport Avison Young Global Citizenship Report 2018

Zobacz raport Avison Young Global Citizenship Report 2017

Zobacz raport Avison Young Global Citizenship Report 2016

Nasza polityka odpowiedzialnego inwestowania

Explore our 2022 Impact Report

Explore our 2022 Impact Report, and read about our performance last year, alongside perspectives from our people on the topics that matter most to us – climate action, diversity, equity and inclusion, and community impact.

Accompanied by stunning portraiture, captured by talented female photographers from Women Photograph, these stories are just some of the ways we’re supporting our clients, our industry and each other to create everyday impact for people and the planet.

Explore  now