Sheraton Grand
 • Lokalizacja: Kraków
 • Klient: Invesco
 • Rozmiar: 232 pokoje hotelowe
 • Rodzaj Usługi: nadzór techniczny dla właściciela nieruchomości
 • Przygotowanie Raportu Technicznego Due Diligence ze szczegółowymi CAPEX / OPEX inwestycji.
 • Weryfikacja planu inwentaryzacyjnego / podziału przestrzeni.
 • Przegląd technicznej / środowiskowej dokumentacji budynku.
 • Szczegółowy opis stanu technicznego obiektu z uwzględnieniem materiałów, technologii budowlanej, systemów elektrycznych i aspektów środowiskowych.
 • Przygotowanie długoterminowego budżetu CAPEX dla Wynajmujcego.
 • Zarządzenie projektem remontowym od etapu planowania do etapu wykonawczego.
 • Comiesięczne wizyty w obiekcie i spotkania z wykonawcami oraz operatorem hotelu.
 • Regularne raportowanie inwestycyjne dla Wynajmującego.
 • Reprezentacja Wynajmującego w kwestiach związanych z technicznymi etapami cyklu życia obiektu.