Radisson Blu

 • Lokalizacja: Kraków
 • Klient: Union Investment
 • Rozmiar: 196 pokoi hotelowych
 • Rodzaj Usługi: nadzór techniczny dla właściciela nieruchomości
 • Raporty roczne z ogólnym opisem stanu nieruchomości, w tym wykaz urządzeń technicznych, stan elewacji i budynku.
 • Doradztwo i szukanie rozwiązań w celu usunięcia wskazanych usterek.
 • Sugestie utrzymania i/lub optymalizacji wartości usług budowlanych, struktury budynku i fasad.
 • Uwagi dotyczące wypełnienia zobowiązań technicznych najemcy / operatora.
 • Regularny audyt powierzchni komercyjnych w ciągu roku.
 • Przygotowanie rocznego budżetu technicznego.
 • Wybór dostawcy usług (np. firm budowlanych spełniających  oczekiwania techniczne), zbieranie ofer lub zgłaszanie ofert, przygotowanie specyfikacji i cenników.
 • Konsultacje dotyczące optymalizacji energetycznej oraz oszczędności.
 • Reprezentowanie właściciela podczas całego cyklu zarządzania technicznego nieruchomości.